Vad är det som gör att en liter mjölk är billigare än kranvattnet som säljs på flaska i butiken? En orsak är det proteinrika fodret som korna äter. I en serie radioprogram som heter Matens pris granskas bland annat sojaindustrin.

Skördeklar sojaEn del av det foder som Sveriges kor, grisar och kycklingar äter för att kunna växa snabbt kommer från Brasilien där man använder bekämpningsmedel som är förbjudna i EU och många andra länder. Ett exempel är medlet Paraquat som varit förbjudet i 30 år i Sverige, eftersom man inte vill utsätta svenska bönder och lantarbetare för det.

Det är ett av de värsta gifter man känner till berättar Peter Bergqvist, Kemikalieinspektionens expert på riskhantering vid livsmedelsproduktion, till radioprogrammet Matens pris.

Paraquat är fruktat för att det kan ge:
•Nervskador, exempelvis parkinson
•Cancer
•Kroniska sjukdomar.
•Försämrad fortplantning för djur och fåglar
•Hela ekosystem i obalans

Medlet tillverkas av företaget Syngenta i Schweiz. År 2003 godkändes Paraquat efter intensiv lobbying för försäljning inom EU. Sverige har, bland annat med hjälp av Kemikalieinspektionen och LRF, drivit en intensiv kampanj för att ämnet återigen ska förbjudas. 2007 fick motståndarna rätt. EG-domstolen i Luxemburg slog fast att kommissionens beslut att tillåta ämnet var felaktigt. Den nya förordningen började gälla i januari i år.

Sveriges största inköpare av soja är bondeägda Lantmännen, som står för större delen av vår sojaimport. Sojan ges som foder till Sveriges kor, kycklingar och grisar för att de ska växa till sig. Att så mycket av sojan som ges till djuren har besprutats med Paraquat, och vad det har för verkan på människor och miljö, verkar Lantmännens ansvarige för hållbar utveckling, Claes Johansson, inte ha större vetskap om.

Han anser inte heller att Lantmännen kan kräva av leverantörerna att sojan inte ska vara besprutade med de farliga bekämpningsmedlen. ”Vi är bara en plutt i världsmarknaden, det är omöjligt att ställa egna krav”. Om Lantmännen som största inköpare i Sverige ändå ställde sådana krav, skulle det kosta för mycket, säger han till Matens Pris. Och i förlängningen blir det dyrare kött och mjölk.

Kemikalieinspektionens Peter Bergqvist är dock bestämd och anser att det är importörernas, Lantmännens ansvar att ta reda på att bekämpningsmedlen används och vilken verkan de har, eftersom sojan sedan används för produktion av livsmedel.
Det är också viktigt att importörerna ställer krav, anser han. Men, enligt den brasilianska jordbruksministern verkar alla länders importörer resonera på samma sätt som Sverige. Inget land har hört av sig med krav på grödor som inte besprutats med Paraquat.
Lantmännens devis i en pågående omfattande reklamkampanj är att man tar ansvar från jord till bord. I ett stort antal dokument går det att läsa hur man arbetar för ett hållbart jordbruk och hur man ser över inköp och användning av soja. Det blir långsamt bättre, men målen är samtidigt inte alltför högt ställda. Om två år vill man att 50 procent av inköpen ska göras från certifierad soja.
 
Med tanke på att LRF var med och vände EU-apparaten och tills slut fick igenom ett förbud mot ämnet, borde det gå att vara lika sträng mot sitt eget medlemsföretag Lantmännen.

Matens pris, söndagar kl 13.00
Lyssna på första inslaget>>
Så här svarar Lantmännen>>
Läs mer om Lantmännens arbete med soja>>Annons