Frågan om köttklistret börjar närma sig ett avgörande. Det blir Åsa Westlund (S) från Sverige som får ansvaret att skriva ett förslag till resolution för att stoppa att trombin godkänns som tillsats. Den 27 april kan EU-parlamentets miljöutskott rösta. Om resolutionen går igenom i utskottet får hela parlamentet rösta senare i vår.
– Så alla som har en åsikt om köttklistret – nu har ni chans att påverka! uppmanar Åsa Westlund.

Enzymet trombin utvinns ut blod och kallas köttklister för sin förmåga att läka ihop överblivna småbitar av kött till en större bit, exempelvis biff eller filé. Äkta vara anser att köttlimmet är vilseledande för konsumenten och har som enda uppgift att lura ögat.

Det blåste upp till storm när EU-kommissionens ständiga kommitté för livsmedelskedjan i ett första steg godkände trombinet i början av februari. Danmark röstade som enda land nej efter livlig diskussion i Folketinget, medan Sverige röstade ja, med villkoret att det skulle klassas som tillsats och därmed stå med i ingredienslistan. Dessutom skulle produkter med köttlim inte få säljas till storkök, dvs restauranger, skolkök och liknande.

Ingen konsumentnytta
Äkta vara genomförde en enkät med samtliga svenska EU-parlamentariker. Förutom den socialdemokratiska partigruppen är det representanterna för miljöpartiet centerpartiet, och vänsterpartiet som inte vill att köttlimmet ska godkännas som tillsats. Övriga partier ser visserligen ingen konsumentnytta med tillsatsen, vilket är en viktig grundsten i den nya tillsatslagstiftningen, men menar att huvudsaken är att den just klassas som tillsats och därmed måste märkas ut på förpackningen. Ett annat villkor är att köttklistret inte ska få användas i storkök, utan bara i kött som säljs till kunder i butik.

Till för att vilseleda
Åsa Westlund anser att det finns goda grunder att rösta nej till köttklistret. I de allmänna reglerna för livsmedel finns speciella kriterier för godkännade av tillsatser. Där sägs att tillsatser inte får vilseleda konsumenter.

– Hela syftet med köttklister är att vilseleda, att framställa något för något det inte är. Därför ska det inte godkännas. Oavsett om det märks ut eller ej.

Äkta varas upprop mot köttlimmet har hittills samlat in över 4 000 namn. Namnlistorna lämnas inom kort över till parlamentarikerna i miljöutskottet, samt till de svenska parlamentariker som inte sitter med i utskottet.

Köttlimstor[Fibrimex]

Vilseleder. Så här beskriver tillverkaren en köttbit som är ihoplimmad med Fibrimex, en produkt som innehåller trombin som läker småslamsor av kött i osynliga skarvar. Bild: Fibrimex
Annons