Mer än varannan konventionell grisgård i Tyskland dras med antiobiotikaresistenta bakteriestammar. Det rapporterar TV-kanalen Westdeutsche Rundfunk.


Siffror från en studie som gjorts vid veterinärhögskolan i Hannover visar att det finns MRSA i hela 60 procent av de konventionella svinbesättningarna i Tyskland.


Studien visar också att antibiotikaresistenta bakteriestammar är mycket mindre vanligt på de ekologiska grisgårdarna, skriver Land Lantbruk och Skogsland.


Läget ser betydligt bättre ut för de svenska grisarna. MRSA hittades för första gången hos en svensk gris för två år sedan. Men den svenska grisproduktionen minskar, medan importen av fläskkött ökar stadigt. 39 procent av det importerade grisköttet kommer från Danmark, tätt följt av Tyskland på 38 procent.


”Den täta intensifierade djurhållningen, där tiotusentals djur lever sina korta liv tätt sammanpressade, bildar en perfekt grogrund för spridningen av både nya och gamla bakterier och virus”, skriver Henrik Ennart och Mats-Eric Nilsson i boken Döden i grytan (Ordfront, 2010). 


MRSA kan överföras till människor som kommer i kontakt med djur, exempelvis bönder och veterinärer.

Enligt en EU-rapport är det möjligt, men inte bevisat, att MRSA också kan smitta via maten, eftersom man påträffat samma varianter hos svin och människor, enligt författarna. 


Läs mer: MRSA hos gris i Sverige>>


Anna Karin Strand Nilsson

 

Annons