Opinionen lyckades vända politikerna. Med tydlig majoritet röstade EU parlamentets miljöutskott för resolutionen mot köttklister. Nu börjar även svenska politiker som tidigare accepterat köttlim att svänga.

Omröstningen i det tunga utskottet för miljö, hälsa och livsmedelssäkerhet kan ge en fingervisning om hur parlamentet som helhet kommer att rösta senare i vår.

Åsa Westlund (S), som skrev resolutionen>> man röstade om, är positivt överraskad. Nu finns en chans att koagulationsenzymet trombin inte kommer att godkännas som livsmedelstillsats. Därmed blir det inte tillåtet att använda det för att limma ihop mindre slamsor av kött så att de ser ut som en hel bit.

Jordbruksminister Eskil Erlandsson välkomnar beslutet. Han har även tidigare varit motståndare till köttklistret, men var nöjd med en förhandlingskompromiss som skulle innebära ett godkännande av trombinet. I en intervju med Äkta vara>> i vintras  sade han:

EskilErlandsson[Pawel Flato]

– Vi är 27 medlemsländer i EU, och bara några få av oss var emot att godkänna produkten. Tyvärr så hade en svensk nejröst inte gjort att produkten blivit förbjuden i EU. Utan svenskt inflytande under förhandlingarna hade produkten även godkänts för försäljning på restaurang, där konsumenten har väldigt mycket mindre möjlighet att välja. Jag tycker alltså att det var bättre att rösta ja, eftersom vår jaröst medförde stora förbättringar av förslaget för konsumenten.

Sverige har drivit linjen att trombin skulle klassas som tillsats och inte som processhjälpmedel, enligt det ursprungliga förslaget. Tillsatser måste nämligen deklareras på förpackningen och göras synliga för konsumenten. Köttklister skulle enligt detta förslag heller inte få användas i storkök, som till exempel restauranger, eller sjukhuskök där kunden inte kan läsa på etiketten vad maten innehåller.


Vilseledande

Äkta vara gjorde också en enkät>> med de svenska EU-parlamentarikerna. Den visade att socialdemokraternas, miljöpartiets, vänsterpartiets och centerpartiets representanter skulle rösta emot köttlimmet, den sistnämnda trots att regeringens ståndpunkt är att trombin kan godkännas som tillsats.

De var eniga om att köttklistret är vilseledande och att det inte tillför någon konsumentnytta, några av nyckelorden i den kommande EU-lagstiftningen om tillsatser i mat.

Nu börjar även en av Folkpartiets mer tongivande representanter i parlamentet, Marit Paulsen att tveka och säger till TT, att hon kan tänka sig ett förbud. Anna Maria Corazza Bildt som nyligen fick en utmärkelse för sitt engagemang för bättre matkvalitet,  gick till val på parollen ”Jag säger Basta till matfusket”, vill ändå undvika förbud på en fri marknad, och förespråkar istället tydlig märkning.


Säg ifrån

”Köttklistret” skapade en större debatt än vad ansvariga politiker kunde ana.  Äkta varas upprop mot köttlimmet samlade nära 4 600 namn som skickades till ledamöterna i EU-parlamentets miljöutskott inför avgörandet. Det har diskuterats vid köksbord och i personalrum, på bloggar och insändarsidor. Det bör vi fortsätta göra tills EU-parlamentets plenum sagt sitt.


Veckans beslut i utskottet visar att det lönar sig för konsumenter att säga ifrån.


Anna Karin Strand Nilsson


 Bild: Pawel Flato


En hokuspokusprodukt >>

Blogg: Mycket mycket sämre än riktigt kött >>

Blogg Köttlim=lyckad lobbying>>


Sökresultat för köttlimköttklistertrombin


Annons