Det är bäst för folkhälsan om Sveriges undantag från EU:s gränsvärden för dioxin i fisk upphör.
Det säger Livsmedelsverket i en första bedömning.

Livsmedelsverket undersöker på uppdrag av Landsbygdsdepartementet konsekvenserna för konsumenternas hälsa om Sverige har fortsatt undantag från gränsvärdet för dioxin i viss fet fisk eller inte. Äkta vara berättade i veckan om att ett slopat undantag innebär ett hot för försäljningen av bland annat strömming och Östersjölax. Även försäljning av fisk från Vänern och Vättern kan vara i fara. Får strömmingen inte säljas för konsumtion riskerar också surströmmingstraditionen att gå i graven, något som också Fiskeriverkets delrapport har tyder på, något som oroar Landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Livsmedelsverket är inte lika pessimistiskt. Det är endast en liten del av strömmingen som överskrider gränsvärdet och lax finns ändå, om än i odlat skick.

– Med ett permanent undantag måste vi ha ett mer långsiktigt perspektiv på riskerna och nyttan med den här fisken. Dioxinhalterna är fortfarande höga i framför allt strömming från Norrlandskusten och i lax. Vår bedömning är därför att riskerna med ett undantag överstiger nyttan. Ett slopat undantag är därför mest fördelaktigt ur ett folkhälsoperspektiv säger Marie Aune, som har lett undersökningen på Livsmedelsverket.

Undantaget som Sverige haft sedan 2002 bygger på att Livsmedelsverket formulerar kostråd som är tillgängliga för allmänheten, sedan är det upp till var och en att bedöma hur ofta man vill äta strömming och Östersjölax.

Ett förfarande som nu Livsmedelsverket inte längre verkar tror på.Annons