En majoritet av de svenska EU-parlamentariker som svarat på Äkta varas enkät vill ha ingrediensdeklaration av alkoholdrycker, men vissa vill gå längre än andra.


Som Äkta vara tidigare har berättat så är alkoholdrycker med gällande EU-regler undantagna från det krav på ingrediensdeklaration som gäller övriga livsmedel. Det innebär att vin exempelvis kan innehålla ett 60-tal tillsatser, utan att kunden får veta något. Innehåller en dryck över 1,2 procent alkohol behöver tillverkaren inte deklarera för konsumenten vad de har haft i, annat än förekomst av 14 olika allergener.


Detta förhållande har ifrågasatts av bland annat Sveriges landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C), som har sagt att han vill ha en märkning även på alkoholdrycker. Frågan avgörs dock inte av de svenska politikerna eller myndigheterna, utan på EU-nivå. Äkta vara har därför frågat var de svenska EU-parlamentarikerna står i frågan.


12 av de 13 svenska EU-parlamentariker som besvarat Äkta varas enkät svarar ja på frågan om de tycker att samtliga ingredienser borde deklareras i alkoholhaltiga drycker.


Samtliga nio rödgröna politiker har svarat på enkäten och de är alla överens om att alkoholdrycker borde ingrediensdeklareras på samma sätt som andra livsmedel.


Socialdemokraternas sex ledamöter ger följande gemensamma kommentar till frågan:


"Vi driver aktivt kravet att samma märkningskrav ska gälla för alkoholhaltiga produkter som för andra produkter i EU som omfattas av förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna. Dessutom ska varningstexter sättas ut på varuetiketterna för att informera konsumenterna om risker med att nyttja alkohol när man är gravid samt i trafiken."


Bland Allianspartiernas nio ledamöter är det endast fyra som har svarat på enkäten. Av de svarar tre stycken ja på frågan om ingrediensdeklaration av alkoholdrycker. Endast Christofer Fjellner (M) är helt emot en märkning.


"Det viktigaste är alkoholhalten. Det är den som är farlig. Öppnar man upp för annan märkning öppnar man också för marknadsföring av kalori- och sockersnål alkohol", skriver han.


Men trots att Äkta vara frågade om en deklaration av "samtliga ingredienser", så har två av de borgerliga politiker som svarat ja på frågan, ändå vissa förbehåll om vad som egentligen ska deklareras.


Cecilia Wikström (FP) skriver till exempel:


"En del tillsatser ska ju anges redan i dag, såsom svavel och (numera) rester av äggvita. Andra tillsatser finns naturligt i vin, såsom tannin, socker och vinsyra. När EU:s regelverk ses över kan det vara värt att titta också på denna fråga, men det är svårt att dra alla tillsatser över en kam."


Och följande mindre tydliga svar gavs av Anna Maria Corazza Bildt (M):


"Det är viktigt att diskussionen om tillsatserna i vin byggs på vetenskapliga fakta och att konsumenterna kan göra ett informerat och medvetet val. I dag är det omöjligt för konsumenten att göra ett medvetet val. Därför tycker jag att vi ska märka även vin med en innehållsförteckning för de ämnen som kan påverka vår hälsa."


Ingen av Piratpartiets två ledamöter har besvarat enkäten.

 

FAKTA: Tillsatser i vin
  • I vin tillåts drygt 60 olika tillsatser och i andra alkoholdrycker tillåts ännu fler. En del skulle klassas som tillsatser, med E-nummer, medan andra skulle klassas som processhjälpmedel eller ingredienser.
  • Processhjälpmedel listas normalt inte i ingrediensförteckningar för vanliga livsmedel. Alla dessa ämnen skulle därför inte behöva skrivas ut om man införde samma regler för alkoholhaltiga drycker.
FAKTA: Enkäten
  • Följande parlamentariker svarade på enkäten: Corazza Bildt, Anna Maria (M), Fjellner, Christofer (M), Färm, Göran (S), Gustafsson, Mikael (V), Hedh, Anna (S), Johansson, Kent (C), Ludvigsson, Olle (S), Lövin, Isabella (MP), Nilsson, Jens (S), Schlyter, Carl (MP), Ulvskog, Marita (S), Westlund, Åsa (S), Wikström, Cecilia (FP).
  • Följande svarade inte på enkäten: Andersdotter, Amelia (PP), Engström, Christian (PP), Hökmark, Gunnar (M), Ibrisagic, Anna (M), Paulsen, Marit (FP), Schmidt, Olle (FP), Svensson, Alf (KD).
Se alla svar i enkäten här >>

Annons