Sänkt temperatur i butikernas kylar skulle kunna minska såväl matsvinnet som mängden tillsatser och salt i maten. Trots det är den rekommenderade temperaturen alltjämt åtta grader.


Med tanke på fördelarna är det egentligen konstigt att sänkt kyltemperatur inte redan är infört. Det tycker även matdebattören Louise Ungerth, tidigare chef Konsument & Miljö, Konsumentföreningen Stockholm, numera fristående debattör, som länge har drivit frågan i en rad debattinlägg. Så här skriver hon i det senaste:

Kyldisk"Det är skandal att svenska livsmedelsföretag förordar så hög förvaringstemperatur. Det är skandal att myndigheterna låter det fortgå. Alla är medvetna om att kyltemperaturen bör sänkas".


Många livsmedelstillverkare är enligt henne positiva till en förändring. Istället är det livsmedelsbutikerna och Livsmedelsverket som håller emot. Nya regler skulle innebära nya investeringar i kyldiskar för vissa, vilket troligen är skälet till att myndigheten har avstått från ett sådant krav.


Lite motsägelsefullt är det att Livsmedelsverket samtidigt rekommenderar oss konsumenter att ha fyra grader i våra kylskåp hemma, med hänvisning till att maten håller sig längre och att risken för matförgiftning minskar.


Om temperaturen sänktes i hela kylkedjan, så skulle hållbarheten på varorna bli betydligt längre, vilket skulle kunna minska matsvinnet. Samtidigt skulle man även kunna minska såväl mängden salt som mängden tillsatser i maten, eftersom dessa delvis tillsätts för att förlänga just hållbarheten.


I en majoritet av de andra EU-länderna är den rekommenderade temperaturen i butikernas kyldiskar redan mellan fyra och sex grader. I Danmark används till exempel fem grader, vilket bland annat möjliggör att man samtidigt kan ha regler som ungefär halverar de inom EU tillåtna halterna av nitrit, en tillsats som används i många charkprodukter men som samtidigt är ifrågasatt av hälsoskäl.


Ivar Nilsson


Mer om nitrit

Fortsatt nitritförbud i Krav-märkt >>


Annons