Det finns inga skäl till att alkoholdrycker ska vara undantagna från ingrediensdeklaration, vilket har varit fallet i 40 år. Trots att det är EU-kommissionens slutsats, så vill de inte gå hela vägen och rätta till det. Istället föreslår de självreglering i branschen och information online istället för på förpackningen.

– Det är ett steg i rätt riktning att detta äntligen tas upp, men vi tycker inte att lösningen som man föreslår är tillräckligt bra för konsumenten. Det enda rimliga är att drycker med alkohol ska ha en lagstadgad ingrediensförteckning på förpackningen precis som alla andra drycker och livsmedel, säger Äkta varas ordförande Björn Bernhardson.


Ett omotiverat undantag

Sedan 1979 har Europas konsumenter väntat på att få veta vad vinet, ölen och spriten innehåller, utöver själva alkoholen. När unionens första märkningsdirektiv skrevs undantog man drycker med en alkoholhalt över 1,2 procent från att ha såväl närings- som ingrediensdeklaration, vilka är obligatoriska uppgifter på alla andra livsmedelsprodukter.

Tanken var att frågan skulle lösas under de kommande fyra åren. Men istället har den skjutits upp flera gånger eftersom man inte har kunnat komma överens och först nu – efter åtskilliga påtryckningar från medlemsländer, WHO, konsumentorganisationer och Europaparlamentet – har man slutligen agerat.

I en nyligen publicerad rapport, även denna försenad, slår kommissionen bland annat fast:


  • Att förteckning över ingredienser och näringsdeklaration är uppgifter som är centrala för att hjälpa konsumenterna att göra mer informerade och hälsosammare val.
  • Att man inte har kunnat hitta några ”objektiva skäl” som skulle motivera avsaknaden av uppgifter om ingredienser och näringsinformation på alkoholhaltiga drycker.


– Varför undantaget har kommit till redovisas inte, men man kan anta att alkoholindustrins lobbyister har haft ett finger med i spelet, säger Björn Bernhardson.

Föreslår självreglering


En unik vinflaska från den brittiska butikskedjan Co-operative, där man gör något så ovanligt som att berätta vilka ingredienser (gulmarkerat) man har använt, i det här fallet vinsyra, två konserveringsmedel samt extra tanniner. Dessutom anger man processhjälpmedel och annan produktionsinformation. Klicka för större bild.

Industrin har tidigare varit kritiskt till all märkning av deras drycker, men har de senaste åren blivit mer öppna för att tillmötesgå konsumenterna. En del företag och branschorganisationer har börjat lämna ut information om näringsinnehåll och i några fall även ingredienser, men främst bara på sina hemsidor. Vissa har dock informationen på etiketterna. I Sverige deklarerar exempelvis några ölbryggerier ingredienserna på burkar och flaskor.

Vinindustrin har hittills haft lägst ambitionsnivå och har endast presterat en hemsida där standardvärden för kalori- och sockerinnehåll för olika vintyper anges. Det finns heller inget som tyder på att de är villiga att skriva ut något på flaskorna eller att ange ingredienserna överhuvudtaget. Samtidigt är cirka 60 tillsatser och processhjälpmedel tillåtna.

Mot bakgrund av den utvecklingen föreslår EU-kommissionen att branschen själva inom ett år ska ta fram ett gemensamt förslag på hur de kan ge konsumenten information om såväl ingredienser som näring. Det ska då handla om en självreglering istället för en lagstiftning, där branschen själva sätter upp reglerna och ser till att de följs. Man öppnar också upp för att tillverkarna endast ger informationen på sina egna hemsidor, inte direkt på produkterna. Kommissionen ska sedan bedöma om förslaget duger och kan komma att vidta andra åtgärder om de inte är nöjda.

Vill ha informationen på förpackningen

– Vi tycker inte att självreglering är ett bra sätt att ge konsumenten tillförlitlig och heltäckande information. Det är ju inte tillräckligt när det gäller andra livsmedel. Dessutom tycker vi att det är viktigt att informationen finns på produkten, eftersom det är i butiken som man fattar köpbeslutet. Det går ju alldeles utmärkt när det gäller alla andra drycker och livsmedel, säger Björn Bernhardson.

En undersökning som organisationen Eurocare gjorde 2015 visar att majoriteten av konsumenterna vill ha information om näring och ingredienser direkt på dryckernas förpackningar. Endast en fjärdedel av dem söker sådan information online.


FAKTA: Ingredienser i alkoholdrycker
  • Drycker med över 1,2 procent alkohol har varit undantagna deklaration av näring- och ingrediensinformation sedan EU:s första märkningsdirektiv, som publicerades 1979.
  • Redan då skrev man att kommissionen inom fyra år skulle bestämma hur dessa ska anges. Flera förslag lades sedan fram, men utan att rådet kunde enas kring något av dem.
  • Det senaste lades fram 1997, men togs upp först 2002. Då enades en majoritet av medlemsstaterna om att märkningen av alkoholdrycker bättre bör stämma överens med de allmänna märkningsreglerna. Men man vidtog inte några åtgärder.
  • Vissa medlemsstater har dock nationella regler, som i olika omfattning kräver deklaration av vissa drycker eller vissa ingredienser.
  • Enligt den internationella standarden för livsmedelsinformation finns inget undantag från den obligatoriska ingrediensförteckningen.
  • Enligt rapporten förekommer också ingrediensdeklaration på vissa alkoholdrycker i flera andra länder, bland annat i USA, Kanada, Ryssland, Kina och Indien. Ofta är dock standardiserade drycker eller drycker framställda av en enda ingrediens undantagna från deklaration.


Ivar Nilsson

Läs mer

Resolution om alkoholmärkning antagen >>

Alkoholmärkningen vidare i EU >>

EU-utskott röstar om alkoholmärkning >>

EU-parlamentariker vill ha vinmärkning >>

Fel om ingrediensförteckningar på öl >>

Blogg: Hur tänkte ni nu EU? >>

Stoppades efter hög halt av tillsats >>

Säg vad det är i ölet! *Namninsamling* >>

Vinmakarens hemliga tillsatser >>

Blogg: Glöggens dolda tillsatser >>

Blogg: Vin med pulvertannin >>

Äkta vara driver sedan några år Naturvinsguiden, där du kan hitta vin utan tillsatser. Du hittar den här >>


Annons