Bara marknaden för begagnade bilar får sämre poäng än köttindustrin i EU-kommissionens konsumentrapport.

Resultaten bygger på svaren från en serie konsumentundersökningar från 2015 som utförts i samtliga medlemsländer. I den nya rapporten, 2016 Consumer Markets Scoreboard, har man vägt samman dessa till en marknadsresultatindikator, som speglar konsumenternas förtroende, förväntningar, valmöjligheter och klagomål.

Där får Kött och köttprodukter 80,6 poäng, vilket är näst sämst bland de 13 undersökta produktkategorier. Sämst poäng får begagnade bilar med 75,6. I topp återfinns Böcker, tidskrifter och tidningar med 85,3.

Samtliga kategorier får dock en bättre poäng jämfört med 2013; så även köttkategorin som har ökat jämfört med bottennoteringen i samband med hästköttsskandalen. Efter det har EU vidtagit flera åtgärder för att återupprätta förtroendet för köttbranschen.

I Sverige får samtliga kategorier i genomsnitt 1,6 poäng färre än snittet i hela unionen. Särskilt lågt betyg får dock Kött och köttprodukter, endast 75,9 poäng från de svenska konsumenterna. Det är 4,7 poäng lägre än EU-snittet.

Diagrammet visar poängen per kategori i hela EU samt förändringen jämfört med 2013. Källa: Consumer Markets Scoreboard 2016.

Ivar Nilsson

Läs mer:

Oärlig köttmärkning i flera länder >>

Kräver utökad köttmärkning >>

På hästfronten intet nytt >>

Borrade efter hästköttet >>

Inga åtal efter köttfusket >>

Köttfusket skadade förtroende >>

Nu vet vi att ingen vet >>

Förr behövdes inget dna >>

Köttskandalen gynnar gårdsbutiker >>

Hästkött i svensk fabrik >>

Hästköttshärvan växer >>

''Konsumenten grundlurad'' >>


Annons