E 407 - Karragenan (konsistensmedel)

E-nummer, uppdaterad 21 November 2022

FUNKTION 

Stabiliserings-, förtjocknings- och geleringsmedel.


FRAMSTÄLLNING 
Framställs ur en viss sorts rödalg.


ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Används i t.ex. ost, kakor, milkshake och alkoholdrycker.


KÄNDA HÄLSORISKER
Kan orsaka gasbildning i tarmen. Djurförsök tyder också på att ett ämne som bildas när karragenan bryts ner eventuellt kan orsaka inflammatoriska tarmsjukdomar, som Crohns sjukdom och ulcerös kolit, samt var cancerframkallande. Det finns också viss forskning som pekar på att karragenan kan bidra till typ 2-diabetes. Men forskningsresultaten är omstridda och andra forskare hävdar att karragenan är ofarligt. WHO klassar karragenan som i princip ofarligt, men rekommenderar inte användning i barnmat.

Annons
E-nummer A-Ö