E 407 - Karragenan (konsistensmedel)

E-nummer, uppdaterad 7 February 2023

FUNKTION 
Stabiliserings-, förtjocknings- och geleringsmedel.


FRAMSTÄLLNING 
Framställs ur en viss sorts rödalg.


ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Används i t.ex. ost, kakor, milkshake och alkoholdrycker.


KÄNDA HÄLSORISKER
Kan orsaka gasbildning i tarmen. Vissa djurförsök tyder på att ett ämne som bildas när tillsatsen bryts ner eventuellt kan orsaka inflammatoriska tarmsjukdomar, exempelvis Crohns sjukdom och ulcerös kolit, som i sin tur kan öka risken att drabbas av tjocktarmscancer. Det finns också viss forskning som pekar på att karragenan kan bidra till typ 2-diabetes. Vid en förnyad säkerhetsutvärdering som den europeiska livsmedelsmyndigheten EFSA gjort kom man fram till att det fanns luckor i kunskaperna om tillsatsen och att man behöver ytterligare toxikologiskt underlag innan man kan fatta ett nytt beslut om användandet av tillsatsen. Den nya utredningen pågår fortfarande (2023).

Annons
E-nummer A-Ö