E 586 - 4-Hexylresorcinol (antioxidationsmedel)

E-nummer, uppdaterad 8 February 2023

FUNKTION
Antioxidationsmedel.


FRAMSTÄLLNING
Syntetiskt framställt.


ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Får endast användas i färska eller frysta kräftdjur.


KÄNDA HÄLSORISKER
Har i en studie från 2009 visat sig ha viss östrogenlik effekt i kroppen. Vid den europeiska livsmedelsmyndighetens senaste säkerhetsutvärdering från 2014 kom man fram till att det saknas tillräckligt toxikologiskt och biologiskt underlag, men att den mycket begränsade användningen ändå var acceptabel.

Annons
E-nummer A-Ö