Tillsatser på engelska

E-nummer, uppdaterad 6 April 2020

Tabell över internationella tillsatsnamn, från engelska (tex USA) till europeiska E-nummer och svenska namn.


5'-Inosinic acidE 630 - Inosinsyra (övriga tillsatser)
Acesulfame potassiumE 950 - Acesulfamkalium/acesulfam-K (sötningsmedel)
Acetic acid, glacialE 260 - Ättiksyra (konserveringsmedel)
Acetic and fatty acid esters of glycerolE 472a - Mono- och diglyceriders ättiksyraestrar (konsistensmedel)
Acetylated Distarch AdipateE 1422 - Acetylerat distärkelseadipat, modifierad stärkelse (konsistensmedel)
Acetylated Distarch PhosphateE 1414 - Acetylerat distärkelsefosfat, modifierad stärkelse (konsistensmedel)
Acetylated oxidized starchE 1451 - Acetylerad oxiderad stärkelse, modifierad stärkelse (konsistensmedel)
Adipic acidE 355 - Adipinsyra (antioxidationsmedel)
AdvantameE 969 - Advantam (sötningsmedel)
AgarE 406 - Agar (konsistensmedel)
Alginic acidE 400 - Alginsyra (konsistensmedel)
Allura red ACE 129 - Allurarött AC (färgämne)
Aluminium ammonium sulfateE 523 - Aluminiumammoniumsulfat (övriga tillsatser)
Aluminium potassium sulfateE 522 - Aluminiumkaliumsulfat (övriga tillsatser)
Aluminium powderE 173 - Aluminium (färgämne)
Aluminium sodium sulfateE 521 - Aluminiumnatriumsulfat (övriga tillsatser)
Aluminium sulfateE 520 - Aluminiumsulfat (övriga tillsatser)
AmaranthE 123 - Amarant (färgämne)
Ammonium alginateE 403 - Ammoniumalginat (konsistensmedel)
Ammonium carbonateE 503 - Ammoniumkarbonater (övriga tillsatser)
Ammonium hydrogen carbonateE 503 - Ammoniumkarbonater (övriga tillsatser)
Ammonium hydroxideE 527 - Ammoniumhydroxid (övriga tillsatser)
Ammonium polyphosphateE 452 - Natrium-, kalium- och kalciumpolyfosfater, natriumkalciumpolyfosfat (konsistensmedel)
Ammonium salts of phosphatidic acidE 442 - Ammoniumfosfatider (konsistensmedel)
Ammonium sulfateE 517 - Ammoniumsulfat (övriga tillsatser)
Anionic methacrylate copolymerE 1207 - Anjonisk metakrylatsampolymer (övriga tillsatser)
Annatto extracts, bixin-basedE 160b - Annattoextrakt/ bixin/ norbixin (färgämne)
Annatto extracts, norbixin-basedE 160b - Annattoextrakt/ bixin/ norbixin (färgämne)
ArgonE 938 - Argon (övriga tillsatser)
Ascorbic acid (L-)E 300 - Askorbinsyra (antioxidationsmedel)
Ascorbyl palmitateE 304 - Askorbylpalmitat, askorbylstearat (antioxidationsmedel)
AspartameE 951 - Aspartam (sötningsmedel)
Aspartame-acesulfame saltE 962 - Salt av aspartam och acesulfam (sötningsmedel)
Azorubine (Carmoisine)E 122 - Azorubin/karmosin (färgämne)
Basic methacrylate copolymerE 1205 - Basisk metakrylatsampolymer (övriga tillsatser)
BeeswaxE 901 - Bivax (övriga tillsatser)
Beet redE 162 - Rödbetsrött (färgämne)
Benzoic acidE 210 - Bensoesyra (konserveringsmedel)
Benzyl alcoholE 1519 - Benzylalkohol (övriga tillsatser)
beta-apo-8'-CarotenalE 160e - Beta-apo-8’-karotenal (färgämne)
beta-Carotenes (synthetic)E 160a - Karotener, betakaroten (färgämne)
beta-Carotenes (vegetable)E 160a - Karotener, betakaroten (färgämne)
Boric acidE 284 - Borsyra (konserveringsmedel)
Brilliant black (black PN)E 151 - Briljantsvart BN/svart PN (färgämne)
Brilliant blue FCFE 133 - Briljantblått FCF (färgämne)
Brown HTE 155 - Brun HT (färgämne)
Butylated hydroxyanisoleE 320 - Butylhydroxianisol (BHA) (antioxidationsmedel)
Butylated hydroxytolueneE 321 - Butylhydroxitoluen (BHT) (antioxidationsmedel)
Calcium 5'-guanylateE 629 - Kalciumguanylat (övriga tillsatser)
Calcium 5'-inosinateE 633 - Kalciuminosinat (övriga tillsatser)
Calcium 5'-ribonucleotidesE 634 - Kalcium-5’-ribonukleotider (övriga tillsatser)
Calcium acetateE 263 - Kalciumacetat (konserveringsmedel)
Calcium alginateE 404 - Kalciumalginat (konsistensmedel)
Calcium ascorbateE 302 - Kalciumaskorbat (antioxidationsmedel)
Calcium benzoateE 213 - Kalciumbensoat (konserveringsmedel)
Calcium carbonateE 170 - Kalciumkarbonat, kalciumvätekarbonat (färgämne)
Calcium chlorideE 509 - Kalciumklorid (övriga tillsatser)
Calcium cyclamateE 952 - Cyklaminsyra, cyklamater (sötningsmedel)
Calcium di-L-glutamateE 623 - Kalciumglutamat (övriga tillsatser)
Calcium dihydrogen phosphateE 341 - Kalciumfosfater (antioxidationsmedel)
Calcium disodium EDTAE 385 - Kalciumdinatriumetylendiamintetraacetat (antioxidationsmedel)
Calcium ferrocyanideE 538 - Kalciumferrocyanid (övriga tillsatser)
Calcium gluconateE 578 - Kalciumglukonat (övriga tillsatser)
Calcium hydrogen carbonateE 170 - Kalciumkarbonat, kalciumvätekarbonat (färgämne)
Calcium hydrogen malateE 352 - Kalciummalat (antioxidationsmedel)
Calcium hydrogen phosphateE 341 - Kalciumfosfater (antioxidationsmedel)
Calcium hydrogen sulfiteE 227 - Kalciumvätesulfit (konserveringsmedel)
Calcium hydroxideE 526 - Kalciumhydroxid (övriga tillsatser)
Calcium lactateE 327 - Kalciumlaktat (antioxidationsmedel)
Calcium malate, (DL-)E 352 - Kalciummalat (antioxidationsmedel)
Calcium oleyl lactylateE 482 - Kalciumstearoyl-2-laktylat (konsistensmedel)
Calcium oxideE 529 - Kalciumoxid (övriga tillsatser)
Calcium propionateE 282 - Kalciumpropionat (konserveringsmedel)
Calcium saccharinE 954 - Sackarin, sackarinater (sötningsmedel)
Calcium silicateE 552 - Kalciumsilikat (övriga tillsatser)
Calcium sorbateE 203 - Kalciumsorbat (konserveringsmedel)
Calcium stearoyl lactylateE 482 - Kalciumstearoyl-2-laktylat (konsistensmedel)
Calcium sulfateE 516 - Kalciumsulfat (övriga tillsatser)
Calcium sulfiteE 226 - Kalciumsulfit (konserveringsmedel)
Calcium tartrate (DL-)E 354 - Kalcium-L-tartrat (antioxidationsmedel)
Candelilla waxE 902 - Kandelillavax (övriga tillsatser)
CanthaxanthinE 161g - Kantaxantin (färgämne)
Caramel I - plain caramelE 150a - Sockerkulör (färgämne)
Caramel II - sulfite caramelE 150b - Sockerkulör, kaustiksulfitprocessen (färgämne)
Caramel III - ammonia caramelE 150c - Sockerkulör, ammoniakprocessen (färgämne)
Caramel IV - sulfite ammonia caramelE 150d - Sockerkulör, ammoniaksulfitprocessen (färgämne)
Carbon dioxideE 290 - Koldioxid (konserveringsmedel)
CarminesE 120 - Karmin/karminsyra (färgämne)
Carnauba waxE 903 - Karnaubavax (övriga tillsatser)
Carob bean gumE 410 - Fruktkärnmjöl (konsistensmedel)
CarrageenanE 407 - Karragenan (konsistensmedel)
Cassia gumE 427 - Cassiagummi (konsistensmedel)
ChlorophyllE 140 - Klorofyller, klorofylliner (färgämne)
Chlorophyllin copper complexes, sodium and potassium saltsE 141 - Klorofyllkopparkomplex, klorofyllinkopparkomplex (färgämne)
Chlorophylls, copper complexesE 141 - Klorofyllkopparkomplex, klorofyllinkopparkomplex (färgämne)
Citric acidE 330 - Citronsyra (antioxidationsmedel)
Citric and fatty acid esters of glycerolE 472c - Mono- och diglyceriders citronsyraestrar (konsistensmedel)
Cross-linked sodium carboxymethyl cellulose (cross-linked cellulose gum)E 468 - Tvärbunden natriumkarboximetylcellulosa (konsistensmedel)
CurcuminE 100 - Kurkumin (färgämne)
Cyclamic acidE 952 - Cyklaminsyra, cyklamater (sötningsmedel)
Cyclodextrin, beta-E 459 - Betacyklodextrin (konsistensmedel)
Cysteine, L- and its hydrochlorides - sodium and potassium saltsE 920 - L-cystein (övriga tillsatser)
Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerolE 472e - Mono- och diglyceriders mono- och diacetylvinsyraestrar (konsistensmedel)
Dicalcium citrateE 333 - Kalciumcitrater (antioxidationsmedel)
Dimethyl dicarbonateE 242 - Dimetyldikarbonat (konserveringsmedel)
Dipotassium 5'-guanylateE 628 - Dikaliumguanylat (övriga tillsatser)
Dipotassium 5'-inosinateE 632 - Dikaliuminosinat (övriga tillsatser)
Dipotassium hydrogen phosphateE 340 - Kaliumfosfater (antioxidationsmedel)
Dipotassium tartrateE 336 - Kaliumtartrater (antioxidationsmedel)
Disodium 5'-guanylateE 627 - Dinatriumguanylat (övriga tillsatser)
Disodium 5'-inosinateE 631 - Dinatriuminosinat (övriga tillsatser)
Disodium 5'-ribonucleotidesE 635 - Dinatrium-5’-ribonukleotider (övriga tillsatser)
Disodium diphosphateE 450 - Natrium-, kalium- och kalciumdifosfater (konsistensmedel)
Disodium hydrogen phosphateE 339 - Natriumfosfater (antioxidationsmedel)
Disodium monohydrogen citrateE 331 - Natriumcitrater (antioxidationsmedel)
Distarch PhosphateE 1412 - Distärkelsefosfat, modifierad stärkelse (konsistensmedel)
Dodecyl gallateE 312 - Dodecylgallat (antioxidationsmedel)
Erythorbic acid (Isoascorbic acid)E 315 - Isoaskorbinsyra (antioxidationsmedel)
ErythritolE 968 - Erytritol (sötningsmedel)
ErythrosineE 127 - Erytrosin (färgämne)
Ethyl celluloseE 462 - Etylcellulosa (konsistensmedel)
Ethyl para-hydroxybenzoateE 214 - p-Hydroxibensoesyraetylester (konserveringsmedel)
Fatty acidsE 570 - Fettsyror (övriga tillsatser)
Ferrous gluconateE 579 - Järnglukonat (Ferroglukonat) (övriga tillsatser)
Ferrous lactateE 585 - Järnlaktat (Ferrolaktat) (övriga tillsatser)
Fumaric acidE 297 - Fumarsyra (konserveringsmedel)
Gellan gumE 418 - Gellangummi (konsistensmedel)
Gluconic acid (D-)E 574 - Glukonsyra (övriga tillsatser)
Glucono delta-lactoneE 575 - Glukonsyrans deltalakton (övriga tillsatser)
Glutamic acid, (L(+)-)E 620 - Glutaminsyra (övriga tillsatser)
GlycerolE 422 - Glycerol (konsistensmedel)
Glycerol diacetateE 1517 - Glyceryldiacetat (övriga tillsatser)
Glycerol ester of gum rosinE 445 - Glycerolestrar av trähartser (konsistensmedel)
Glycerol ester of tall oil rosinE 445 - Glycerolestrar av trähartser (konsistensmedel)
GlycineE 640 - Glycin, natriumglycinat (övriga tillsatser)
Gold (metallic)E 175 - Guld (färgämne)
Grape skin extractE 163 - Antocyaner (färgämne)
Green SE 142 - Grön S (färgämne)
Guanylic acid, 5'-E 626 - Guanylsyra (övriga tillsatser)
Guar gumE 412 - Guarkärnmjöl (konsistensmedel)
Gum arabic (acacia gum)E 414 - Gummi arabicum/ akaciagummi (konsistensmedel)
HeliumE 939 - Helium (övriga tillsatser)
Hexamethylene tetramineE 239 - Hexametylentetramin (konserveringsmedel)
Hexylresorcinol, 4-E 586 - 4-Hexylresorcinol (antioxidationsmedel)
Hydrochloric acidE 507 - Saltsyra (övriga tillsatser)
HydrogenE 949 - Väte (övriga tillsatser)
Hydrogenated poly-1-deceneE 907 - Hydrogenerat poly-1-deken (övriga tillsatser)
Hydroxypropyl celluloseE 463 - Hydroxipropylcellulosa (konsistensmedel)
Hydroxypropyl Distarch PhosphateE 1442 - Hydroxipropyldistärkelsefosfat, modifierad stärkelse (konsistensmedel)
Hydroxypropyl methyl celluloseE 464 - Hydroxipropylmetylcellulosa (konsistensmedel)
Hydroxypropyl StarchE 1440 - Hydroxipropylstärkelse, modifierad stärkelse (konsistensmedel)
Indigotine (Indigo carmine)E 132 - Indigotin/indigokarmin (färgämne)
InvertasesE 1103 - Invertas (övriga tillsatser)
Iron (III) meso-TartrateE 534 - Järntartrat (övriga tillsatser)
Iron oxide, blackE 172 - Järnoxider och järnhydroxider (färgämne)
Iron oxide, redE 172 - Järnoxider och järnhydroxider (färgämne)
IsobutaneE 943b - Isobutan (övriga tillsatser)
Isomalt (hydrogenated isomaltulose)E 953 - Isomalt (sötningsmedel)
Karaya gumE 416 - Karayagummi (konsistensmedel)
Konjac flourE 425 - Konjakgummi, konjakglukomannan (konsistensmedel)
L-leucineE 641 - L-Leucin (övriga tillsatser)
Lactic acid (L-, D-, and DL-)E 270 - Mjölksyra (konserveringsmedel)
Lactic and fatty acid esters of glycerolE 472b - Mono- och diglyceriders mjölksyraestrar (konsistensmedel)
LactitolE 966 - Laktitol (sötningsmedel)
Lauric arginate ethyl esterE 243 - Etyllauroylarginat (konserveringsmedel)
LecithinE 322 - Lecitin (antioxidationsmedel)
Lithol rubine BKE 180 - Litolrubin BK (färgämne)
Lutein from Tagetes erectaE 161b - Lutein (färgämne)
Lycopene (synthetic)E 160d - Lycopen (färgämne)
Lycopene (tomato)E 160d - Lycopen (färgämne)
LysozymeE 1105 - Lysozym (konserveringsmedel)
Magnesium carbonateE 504 - Magnesiumkarbonater (övriga tillsatser)
Magnesium chlorideE 511 - Magnesiumklorid (övriga tillsatser)
Magnesium di-L-glutamateE 625 - Magnesiumdiglutamat (övriga tillsatser)
Magnesium dihydrogen phosphateE 343 - Magnesiumfosfater (antioxidationsmedel)
Magnesium hydrogen phosphateE 343 - Magnesiumfosfater (antioxidationsmedel)
Magnesium hydroxideE 528 - Magnesiumhydroxid (övriga tillsatser)
Magnesium hydroxide carbonateE 504 - Magnesiumkarbonater (övriga tillsatser)
Magnesium oxideE 530 - Magnesiumoxid (övriga tillsatser)
Malic acid, DL-E 296 - Äppelsyra (konserveringsmedel)
MaltitolE 965 - Maltitol, maltitolsirap (sötningsmedel)
Maltitol syrupE 965 - Maltitol, maltitolsirap (sötningsmedel)
MannitolE 421 - Mannitol (sötningsmedel)
Metatartaric acidE 353 - Metavinsyra (antioxidationsmedel)
Methyl celluloseE 461 - Metylcellulosa (konsistensmedel)
Methyl ethyl cellulose (cellulose gum)E 465 - Metyletylcellulosa (konsistensmedel)
Methyl para-hydroxybenzoateE 218 - p-Hydroxibensoesyrametylester (konserveringsmedel)
Microcrystalline cellulose (cellulose gel)E 460 - Mikrokristallinisk cellulosa, cellulosapulver (konsistensmedel)
Mono- and di-glycerides of fatty acidsE 471 - Mono- och diglycerider av fettsyror (konsistensmedel)
Monoammonium L-glutamateE 624 - Monoammoniumglutamat (övriga tillsatser)
Monocalcium citrateE 333 - Kalciumcitrater (antioxidationsmedel)
Monopotassium L-glutamateE 622 - Monokaliumglutamat (övriga tillsatser)
Monopotassium tartrateE 336 - Kaliumtartrater (antioxidationsmedel)
Monosodium L-glutamateE 621 - Mononatriumglutamat (övriga tillsatser)
Monosodium tartrateE 335 - Natriumtartrater (antioxidationsmedel)
Monostarch PhosphateE 1410 - Monostärkelsefosfat, modifierad stärkelse (konsistensmedel)
Natamycin (Pimaricin)E 235 - Natamycin (konserveringsmedel)
Neohesperidine dihydrochalconeE 959 - Neohesperidindihydrochalcon / neohesperidin DC
NeotameE 961 - Neotam (sötningsmedel)
Neutral methacrylate copolymerE 1206 - Neutral metakrylatsampolymer (övriga tillsatser)
NisinE 234 - Nisin (konserveringsmedel)
NitrogenE 941 - Kväve (övriga tillsatser)
Nitrous oxideE 942 - Dikväveoxid (övriga tillsatser)
Octenyl succinic acid (OSA) modified gum arabicE 423 - Gummi arabicum modifierat med oktenylbärnstenssyra (konsistensmedel)
Octyl gallateE 311 - Oktylgallat (antioxidationsmedel)
Oxidized StarchE 1404 - Oxiderad stärkelse, modifierad stärkelse (konsistensmedel)
OxygenE 948 - Syre (övriga tillsatser)
Paprika extractE 160c - Paprikaoleoresin/ kapsantin/ kapsorubin (färgämne)
Paprika oleoresinE 160c - Paprikaoleoresin/ kapsantin/ kapsorubin (färgämne)
Partially hydrolysed lecithinE 322 - Lecitin (antioxidationsmedel)
Patent Blue VE 131 - Patentblått V (färgämne)
PectinsE 440 - Pektiner (konsistensmedel)
Pentapotassium triphosphateE 451 - Natrium- och kalium-trifosfater (konsistensmedel)
Pentasodium triphosphateE 451 - Natrium- och kalium-trifosfater (konsistensmedel)
Phosphated Distarch PhosphateE 1413 - Fosfaterat distärkelsefosfat, modifierad stärkelse (konsistensmedel)
Phosphoric acidE 338 - Fosforsyra (antioxidationsmedel)
PolydextrosesE 1200 - Polydextros (övriga tillsatser)
Polyethylene glycolE 1521 - Polyetylenglukoler (övriga tillsatser)
Polyglycerol esters of fatty acidsE 475 - Polyglycerolestrar av fettsyror (konsistensmedel)
Polyglycerol esters of interesterified ricinoleic acidE 476 - Polyglycerolpolyricinoleat (konsistensmedel)
Polyglycitol syrupE 964 - Polyglycitolsirap (sötningsmedel)
Polyoxyethylene (20) sorbitan monolaurateE 432 - Polyoxietylensorbitan - monolaurat (Polysorbat 20) (konsistensmedel)
Polyoxyethylene (20) sorbitan monooleateE 433 - Polyoxietylensorbitan - monooleat (Polysorbat 80) (konsistensmedel)
Polyoxyethylene (20) sorbitan monopalmitateE 434 - Polyoxietylensorbitanmono - palmitat (Polysorbat 40) (konsistensmedel)
Polyoxyethylene (20) sorbitan monostearateE 435 - Polyoxietylensorbitanmono - stearat (Polysorbat 60) (konsistensmedel)
Polyoxyethylene (20) sorbitan tristearateE 436 - Polyoxietylensorbitan - tristearat (Polysorbat 65) (konsistensmedel)
Polyoxyethylene (40) stearateE 431 - Polyoxietylen(40)stearat (konsistensmedel)
Polyvinyl alcoholE 1203 - Polyvinylalkohol (övriga tillsatser)
Polyvinyl alcohol (PVA)-polyethylene glycol (PEC) graft co-polymerE 1209 - Polyvinylalkohol-polyetylenglykol-ymp-sampolymer (övriga tillsatser)
PolyvinylpyrrolidoneE 1201 - Polyvinylpyrrolidon (övriga tillsatser)
Polyvinylpyrrolidone (insoluble)E 1202 - Polyvinylpolypyrrolidon (övriga tillsatser)
Ponceau 4R (Cochineal red A)E 124 - Nykockin (färgämne)
Potassium acetateE 261 - Kaliumacetat (konserveringsmedel)
Potassium adipatesE 357 - Kaliumadipat (antioxidationsmedel)
Potassium alginateE 402 - Kaliumalginat (konsistensmedel)
Potassium benzoateE 212 - Kaliumbensoat (konserveringsmedel)
Potassium bisulfiteE 228 - Kaliumvätesulfit (konserveringsmedel)
Potassium carbonateE 501 - Kaliumkarbonater (övriga tillsatser)
Potassium chlorideE 508 - Kaliumklorid (övriga tillsatser)
Potassium diacetateE 261 - Kaliumacetat (konserveringsmedel)
Potassium dihydrogen citrateE 332 - Kaliumcitrater (antioxidationsmedel)
Potassium dihydrogen phosphateE 340 - Kaliumfosfater (antioxidationsmedel)
Potassium ferrocyanideE 536 - Kaliumferrocyanid (övriga tillsatser)
Potassium gluconateE 577 - Kaliumglukonat (övriga tillsatser)
Potassium hydrogen carbonateE 501 - Kaliumkarbonater (övriga tillsatser)
Potassium hydrogen malateE 351 - Kaliummalat (antioxidationsmedel)
Potassium hydrogen sulfateE 515 - Kaliumsulfater (övriga tillsatser)
Potassium hydroxideE 525 - Kaliumhydroxid (övriga tillsatser)
Potassium lactateE 326 - Kaliumlaktat (antioxidationsmedel)
Potassium malateE 351 - Kaliummalat (antioxidationsmedel)
Potassium metabisulfiteE 224 - Kaliumdisulfit (konserveringsmedel)
Potassium nitrateE 252 - Kaliumnitrat (konserveringsmedel)
Potassium nitriteE 249 - Kaliumnitrit (konserveringsmedel)
Potassium polyphosphateE 452 - Natrium-, kalium- och kalciumpolyfosfater, natriumkalciumpolyfosfat (konsistensmedel)
Potassium propionateE 283 - Kaliumpropionat (konserveringsmedel)
Potassium sodium L(+)-tartrateE 337 - Natriumkaliumtartrat (antioxidationsmedel)
Potassium sorbateE 202 - Kaliumsorbat (konserveringsmedel)
Potassium sulfateE 515 - Kaliumsulfater (övriga tillsatser)
Powdered celluloseE 460 - Mikrokristallinisk cellulosa, cellulosapulver (konsistensmedel)
Processed Euchema seaweed (PES)E 407a - Bearbetad Eucheumaalg (konsistensmedel)
PropaneE 944 - Propan (övriga tillsatser)
Propionic acidE 280 - Propionsyra (konserveringsmedel)
Propyl gallateE 310 - Propylgallat (antioxidationsmedel)
Propylene glycolE 1520 - Propan-1,2-diol (propylenglykol) (övriga tillsatser)
Propylene glycol alginateE 405 - 1,2-Propylenglykolalginat (konsistensmedel)
Propylene glycol esters of fatty acidsE 477 - 1,2-Propylenglykolestrar av fettsyror (konsistensmedel)
PullulanE 1204 - Pullulan (övriga tillsatser)
Quillaia extract type 1E 999 - Kvillajaextrakt (övriga tillsatser)
Quillaia extract type 2E 999 - Kvillajaextrakt (övriga tillsatser)
Quinoline yellowE 104 - Kinolingult (färgämne)
Red cabbage colourE 163 - Antocyaner (färgämne)
Riboflavin 5'-phosphate sodiumE 101 - Riboflavin, riboflavin-5'-fosfat (färgämne)
Riboflavin, syntheticE 101 - Riboflavin, riboflavin-5'-fosfat (färgämne)
Rosemary extractE 392 - Extrakt av rosmarin (antioxidationsmedel)
SaccharinE 954 - Sackarin, sackarinater (sötningsmedel)
Shellac, bleachedE 904 - Shellack (övriga tillsatser)
Silicon dioxide, amorphousE 551 - Kiseldioxid (övriga tillsatser)
SilverE 174 - Silver (färgämne)
Sodium AcetateE 262 - Natriumacetat, natriumväteacetat (konserveringsmedel)
Sodium adipatesE 356 - Natriumadipat (antioxidationsmedel)
Sodium alginateE 401 - Natriumalginat (konsistensmedel)
Sodium aluminium phosphate - acidicE 541 - Natriumaluminiumfosfat, surt³ (övriga tillsatser)
Sodium aluminium phosphate - basicE 541 - Natriumaluminiumfosfat, surt³ (övriga tillsatser)
Sodium aluminosilicateE 554 - Natriumaluminiumsilikat (övriga tillsatser)
Sodium ascorbateE 301 - Natriumaskorbat (antioxidationsmedel)
Sodium benzoateE 211 - Natriumbensoat (konserveringsmedel)
Sodium carbonateE 500 - Natriumkarbonater (övriga tillsatser)
Sodium carboxymethyl celluloseE 466 - Karboximetylcellulosa/ cellulosagummi (konsistensmedel)
Sodium carboxymethyl cellulose, enzymatically hydrolysed (cellulose gum, enzymatically hydrolyzed)E 469 - Enzymatiskt hydrolyserad karboximetylcellulosa (konsistensmedel)
Sodium diacetateE 262 - Natriumacetat, natriumväteacetat (konserveringsmedel)
Sodium dihydrogen CitrateE 331 - Natriumcitrater (antioxidationsmedel)
Sodium dihydrogen phosphateE 339 - Natriumfosfater (antioxidationsmedel)
Sodium DL-malateE 350 - Natriummalat (antioxidationsmedel)
Sodium erythorbate (sodium isoascorbate)E 316 - Natriumisoaskorbat (antioxidationsmedel)
Sodium ethyl p-hydroxybenzoateE 215 - p-Hydroxibensoesyraetylesterns natriumsalt (konserveringsmedel)
Sodium ferrocyanideE 535 - Natriumferrocyanid (övriga tillsatser)
Sodium gluconateE 576 - Natriumglukonat (övriga tillsatser)
Sodium hydrogen carbonateE 500 - Natriumkarbonater (övriga tillsatser)
Sodium hydrogen DL-malateE 350 - Natriummalat (antioxidationsmedel)
Sodium hydrogen sulfateE 514 - Natriumsulfater (övriga tillsatser)
Sodium hydrogen sulfiteE 222 - Natriumvätesulfit (konserveringsmedel)
Sodium hydroxideE 524 - Natriumhydroxid (övriga tillsatser)
Sodium L(+)-tartrateE 335 - Natriumtartrater (antioxidationsmedel)
Sodium lactateE 325 - Natriumlaktat (antioxidationsmedel)
Sodium metabisulfiteE 223 - Natriumdisulfit (konserveringsmedel)
Sodium methyl p-hydroxybenzoateE 219 - p-Hydroxibensoesyrametylesterns natriumsalt (konserveringsmedel)
Sodium nitrateE 251 - Natriumnitrat (konserveringsmedel)
Sodium nitriteE 250 - Natriumnitrit (konserveringsmedel)
Sodium oleyl lactylateE 481 - Natriumstearoyl-2-laktylat (konsistensmedel)
Sodium polyphosphateE 452 - Natrium-, kalium- och kalciumpolyfosfater, natriumkalciumpolyfosfat (konsistensmedel)
Sodium potassium hexametaphosphateE 452 - Natrium-, kalium- och kalciumpolyfosfater, natriumkalciumpolyfosfat (konsistensmedel)
Sodium propionateE 281 - Natriumpropionat (konserveringsmedel)
Sodium stearoyl lactylateE 481 - Natriumstearoyl-2-laktylat (konsistensmedel)
Sodium sulfateE 514 - Natriumsulfater (övriga tillsatser)
Sodium sulfiteE 221 - Natriumsulfit (konserveringsmedel)
Sodium tetraborate (borax)E 285 - Natriumtetraborat /borax (konserveringsmedel)
Sorbic acidE 200 - Sorbinsyra (konserveringsmedel)
Sorbitan monolaurateE 493 - Sorbitanmonolaurat (konsistensmedel)
Sorbitan monooleateE 494 - Sorbitanmonooleat (konsistensmedel)
Sorbitan monopalmitateE 495 - Sorbitanmonopalmitat (konsistensmedel)
Sorbitan monostearateE 491 - Sorbitanmonostearat (konsistensmedel)
Sorbitan tristearateE 492 - Sorbitantristearat (konsistensmedel)
SorbitolE 420 - Sorbitol, sorbitolsirap (sötningsmedel)
Sorbitol syrupE 420 - Sorbitol, sorbitolsirap (sötningsmedel)
Soybean hemicelluloseE 426 - Sojabönshemicellulosa (konsistensmedel)
Stannous chlorideE 512 - Tennklorid (övriga tillsatser)
Starch acetateE 1420 - Stärkelseacetat, modifierad stärkelse (konsistensmedel)
Starch aluminium octenyl succinateE 1452 - Stärkelsealuminiumoktenylsuccinat, modifierad stärkelse (konsistensmedel)
Starch Sodium Octenyl SuccinateE 1450 - Natriumoktenylsuccinatstärkelse, modifierad stärkelse (konsistensmedel)
Stearyl tartrateE 483 - Stearyltartrat (konsistensmedel)
Steviol glycosidesE 960 - Steviolglykosider (sötningsmedel)
Stigmasterol-rich plant sterolsE 499 - Stigmasterolrika växtsteroler (konsistensmedel)
Succinic acidE 363 - Bärnstenssyra (antioxidationsmedel)
Sucralose (trichlorogalactosucrose)E 955 - Sukralos (sötningsmedel)
SucroglyceridesE 474 - Sackarosestrar i blandning med mono- och diglycerider av fettsyror (konsistensmedel)
Sucrose acetate isobutyrateE 444 - Sackarosacetatisobutyrat (konsistensmedel)
Sulfur dioxideE 220 - Svaveldioxid (konserveringsmedel)
Sulfuric acidE 513 - Svavelsyra (övriga tillsatser)
Sunset yellow FCFE 110 - Para-orange (färgämne)
Synthetic delta-tocopherolE 309 - Delta-tokoferol (antioxidationsmedel)
Synthetic gamma-tocopherolE 308 - Gamma-tokoferol (antioxidationsmedel)
Tagetes extractE 161b - Lutein (färgämne)
Tara gumE 417 - Taragummi (konsistensmedel)
Tartaric acid (L(+)-)E 334 - L-Vinsyra (antioxidationsmedel)
Tartaric acid esters of mono- and di glycerides of fatty acidsE 472d - Mono- och diglyceriders vinsyraestrar (konsistensmedel)
TartrazineE 102 - Tartrazin (färgämne)
Tertiary butylhydroquinoneE 319 - Tertiär butylhydrokinon (TBHQ) (antioxidationsmedel)
Tetrapotassium diphosphateE 450 - Natrium-, kalium- och kalciumdifosfater (konsistensmedel)
ThaumatinE 957 - Taumatin (sötningsmedel)
Titanium dioxideE 171 - Titandioxid (färgämne)
Tragacanth gumE 413 - Dragant (konsistensmedel)
TriacetineE 1518 - Glyceryltriacetat (övriga tillsatser)
Triammonium citrateE 380 - Triammoniumcitrat (antioxidationsmedel)
Triethyl citrateE 1505 - Trietylcitrat (övriga tillsatser)
Tripotassium citrateE 332 - Kaliumcitrater (antioxidationsmedel)
Trisodium diphosphateE 450 - Natrium-, kalium- och kalciumdifosfater (konsistensmedel)
TurmericE 100 - Kurkumin (färgämne)
Urea (carbamide)E 927b - Karbamid (övriga tillsatser)
Vegetable carbonE 153 - Vegetabiliskt kol (färgämne)
Xanthan gumE 415 - Xantangummi (konsistensmedel)
XylitolE 967 - Xylitol (sötningsmedel)
Zinc acetateE 650 - Zinkacetat (övriga tillsatser)


Källa: International Food Additive database, Aug 2015

Annons
E-nummer A-Ö