E 249 - Kaliumnitrit (konserveringsmedel)

E-nummer, uppdaterad 2 februari 2023

FUNKTION
Konserveringsmedel som hämmar tillväxten av bland annat bakterien Clostridium botulinum i köttprodukter men ger även produkten en mer rosa eller röd färg.


FRAMSTÄLLNING 
Biprodukt vid renframställing av nitrat ur chilesalpeter.


ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Används i blandning med koksalt, kallat nitritsalt, till charkuterivaror.


KÄNDA HÄLSORISKER
Cancerframkallande. WHO konstaterade 2015 att det fanns ett samband mellan högt intag av charkprodukter och risk att drabbas av cancer. Det dröjde dock fram till 2022 innan bland annat den europeiska samt den franska myndigheten för livsmedelssäkerhet kopplade den ökade risken till bildandet av nitrosaminer i köttprodukter med tillsatt nitrit (och nitrat). EU utreder just nu, 2023, en sänkning av den högsta halten av nitrit och nitrat som får tillsättas. Tillåts inte i Krav-märkta produkter, dock i EU-ekologiska.

Annons
E-nummer A-Ö