E 251 - Natriumnitrat (konserveringsmedel)

E-nummer, uppdaterad 2 February 2023

FUNKTION 
Konserveringsmedel.


FRAMSTÄLLNING 
Förekommer naturligt. Kallas också chilesalpeter.


ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Används i ost, saltade köttvaror och fiskvaror i marinad eller inläggning.


KÄNDA HÄLSORISKER
Omvandlas delvis till nitrit, vilket i sin tur kan bilda cancerframkallande nitrosaminer. WHO konstaterade 2015 att det fanns ett samband mellan högt intag av charkprodukter och risk att drabbas av cancer. Det dröjde dock fram till 2022 innan bland annat den europeiska samt den franska myndigheten för livsmedelssäkerhet kopplade den ökade risken till bildandet av nitrosaminer i köttprodukter med tillsatt nitrit (och nitrat). EU utreder just nu, 2023, en sänkning av den högsta halten av nitrit och nitrat som får tillsättas. Tillåts inte i Krav-märkta produkter, dock i EU-ekologiska.

Annons
E-nummer A-Ö